Skapar nytta med din IT

SEKIL AB är ett konsultbolag med kontor i Malmö. Vi levererar IT-lösningar som bidrar med värde i kundens verksamhet och underlättar för att kunden ska uppnå sina affärsmål

Vår passion ligger inom digitalisering med hjälp av molnlösningar och dataflöden i kombination med verksamhetsutveckling. Vårt fokus ligger inte på någon särskild plattform eller produkt utan istället på att varje lösning ska bli rätt för kunden.